KVKK Genel Aydınlatma Metni

 

RAMADA PLAZA BY WYNDHAM İZMİT

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Galaksi Otelcilik Rest. Tur. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (“Ramada Plaza İzmit”) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği konusuna büyük önem vermekteyiz.  Bu çerçevede, hizmet ve ürünlerimizden faydalanan misafirlerimiz ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz bağlantılarımız da dahil olmak üzere, Ramada Plaza İzmit ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve saklanması önceliklerimizdendir.

KVKK uyarınca taşıdığımız “Veri Sorumlusu” sıfatı ve bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, verilerinizin toplanma yöntem ve sebepleri, kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemi olan başvuru usul ve esasları hakkında sizleri aşağıdaki gibi bilgilendirmek isteriz.

 1. Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgileri

Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Ramada Plaza İzmit tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben bu aydınlatma metni düzenlenmiştir.

Ünvan                     : Galaksi Otelcilik Rest. Tur. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Adres                      : Yahya Kaptan Mah. Şehit Ergün Köncü Sokak No:10 41040 İzmit/Kocaeli
Mersis No               : 032003913300015
Telefon                   : 0262-310 11 11
Faks                        : 0262-311 62 61
KEP adresi              : galaksiotelcilik@hs01.kep.tr

 1. Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

Ramada Plaza İzmit olarak gerektiği hallerde KVKK’ya uygun şekilde, misafirlerimize, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan üyelerimize, ziyaretçilerimize (Ramada Plaza İzmit’e ait internet sitesi, mobil site, sosyal medya hesapları dahil olacak şekilde elektronik ortamdaki tüm platformlarımızı ve/veya fiziksel lokasyonlarımızı/otel ve tesislerimizi ziyaret eden/etmiş olan gerçek kişiler), iş bağlantılarımıza (seyahat acentesi, tedarikçi, alt yüklenici gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hissedar, yetkili ve çalışanları dahil olmak üzere) ve diğer üçüncü şahıslara ait kişisel verileri toplamaktayız. Topladığımız kişisel verileri aşağıdaki gibi listeleyebiliriz.

Gerektiği durumlarda KVKK’ya uygun olarak işlenmek üzere, ilgili veri sahibi kişilere ilişkin aşağıdaki kişisel verileri ve bu verileri içeren belgeleri toplayabilmekteyiz:

 • Kimlik Verileri: Adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, uyruğu, araç plaka bilgisi, doğum tarihi gibi kişinin kimliğine dair verilerdir.
 • İletişim Verileri: Telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir.
 • Finansal Veriler: Şirketimizin veri sahibi ilgili kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkiye göre topladığımız ödeme bilgisi, banka hesap bilgisi, kredi kartı bilgisi gibi finansal verilerdir
 • Mesleki Deneyim Verileri: Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin meslekleri ve mesleki bilgilerine ilişkin verilerdir.
 • Fiziksel Mekân Güvenlik Verileri: Fiziksel mekâna girişte ve mekânın içerisinde kalış sırasında alınan güvenlik ve kamera kayıtları gibi kişisel verilerdir.
 • Görsel / İşitsel Veriler: Fiziksel mekân güvenlik bilgileri kapsamına girmeyen fotoğraf, ses ve görüntü kaydı gibi kişisel verilerdir.
 • Müşteri İşlem Verileri: Müşterilerimizden topladığımız rezervasyon bilgileri, konaklama veya ziyarete ilişkin kayıtlar, ürün veya hizmet satın alma işlemleri, üyelik bilgileri, konaklamaya ilişkin bağlantılı olunan gruplar ve etkinlikler, müşteri tercihleri gibi müşterinin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kişisel verilerdir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler: KVKK’nın 6. Maddesi uyarınca kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler, özel nitelikli kişisel verilerdir. Bu kapsamda Ramada Plaza İzmit, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve ilgili kişilerden açık rıza almak koşulu ile; kişisel sağlık bilgileri, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, vb verileri toplamaktadır.
 • Diğer Veriler: İşlem güvenliği verileri, risk yönetimi bilgileri, hukuki işlem verileri, pazarlama verileri, çerezler ve diğer vasıtalar ile otomatik yollar ile toplanan verilerdir.
 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemler ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz / İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi,

 • Rezervasyon, tesislerimize giriş/kayıt ve tesislerimizdeki konaklama esnasında basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,
 • Internet sitelerimiz, çeşitli sosyal medya mecralarında Ramada Plaza İzmit adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden,
 • Ramada Plaza İzmit satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kullandığımız e-posta, telefon, kısa mesajlar (“SMS”) veya multimedya mesajları (“MMS”), basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,
 • Yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında iş birliği yaptığımız yurtiçi ve/veya yurtdışında hizmet veren çevrimiçi rezervasyon platformları ve seyahat acenteleri gibi üçüncü taraflar kanalıyla;
 • Ramada Plaza İzmit konaklama tesislerimizde yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla,
 • Konaklama tesislerimizde yer alan uygulamalar (odalarda yer alan televizyon üzerinden ileti gönderme, vb.) aracılığı ile;
 • Yürüttüğümüz iş faaliyetleri kapsamında şahsınızla veya yetkilisi olduğunuz firmanızla imzaladığımız Sözleşmeler, sunulan ticari teklifler, basılı ve elektronik formlar, belgeler, yazışmalar, tarafımıza yapılan başvurular aracılığıyla,
 • Yaptığımız iş görüşmeleri ve etkinlikler kapsamında tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler aracılığıyla,
 • Ramada Plaza İzmit’in ilişkili şirketleri, bağlı olduğu kuruluşları, iş bağlantıları, seyahat acenteleri veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla;

Sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla işlemekteyiz?

Topladığımız Kişisel Verilerinizi niteliğine göre aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

 1. Otelcilik faaliyetlerimizin ifası, Ramada Plaza İzmit tarafından size sunulan ürün ve hizmetler ile talep ve beklentilerinizin gerçekleştirilmesi, misafirlerimize arzu edilen düzeyde konukseverlik ve kişisel deneyim sunulabilmesi,
 2. Ürün ve hizmetlerimizden misafirlerimizi en iyi şekilde faydalandırmak için gerekli planlama, değerlendirme ve çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
 3. Otelcilik faaliyetlerimiz kapsamındaki hizmetleri sunmak ve yönetmek amacıyla misafirlerimiz, üyelerimiz ve iş bağlantılarımız ile doğrudan iletişim kurulması; otelcilik ve konaklama hizmetlerimize ilişkin yazışma, bildirim ve rezervasyon onaylarının sağlanması;
 4. Ramada Plaza İzmit tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülerek tanıtım, promosyon, kampanya, teklif, bülten, etkinlik ve benzeri konularda bilgilendirme yapılması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunulması;
 5. Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi çalışmalarının yürütülmesi; sadakat programlarının yönetilmesi,
 6. Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik, kampanya ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması, pazar araştırma çalışmalarının yürütülmesi;
 7. Ziyaretçilerimizin kullanımına sunduğumuz dijital platformların iyileştirilmesi ve platform kullanıcılarına verimli ve kişiselleştirilmiş deneyim sunmak amacıyla kullanıcıların sayısı, tipi, ziyaret sıklığı, davranışları, coğrafi konumları ve benzeri istatistiklerin çıkartılması, platform kullanıcılarının ilgi alanı ve ihtiyaçlarına göre kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması, bu amaçla çerez kullanılması;
 8. İlgili kişilerden gelen talep, öneri ve şikayetlerin takibi, değerlendirilmesi, müşteri memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet değerlendirme çalışmalarının uygulanması;
 9. Daha iyi ve güvenilir ürün ve hizmet verebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için kalite değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması, tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kişilerin denetimi;
 10. İş bağlantıları, seyahat acenteleri, tedarikçiler, alt yükleniciler ve benzeri iş ilişkisinde bulunan firmalar ile olan ilişkilerin yönetimi, iş ve ticari ilişkilerin yürütülmesi;
 11. Ramada Plaza İzmit ve Ramada Plaza İzmit ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlere yönelik idari operasyonların planlanması, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme ve denetim süreçleri, hukuki uyum süreci gibi.);
 12. Ramada Plaza İzmit tarafından işletilen tesislerin fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması;
 13. İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası;
 14. Yasal hakların kullanılması, hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması;
 15. Ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması;
 16. Mali işlere ilişkin politikalarının yürütülmesi; e-fatura yönetimi;
 17. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, bilgi teknolojileri altyapısının yönetimi;
 18. Şirketimiz faaliyetleri kapsamında planlama, raporlama, ziyaretçi/müşteri istatistikleri ve benzeri incelemelerin yapılması ve/veya
 19. Yurtiçi ilgili mevzuata uyum sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.
 1. Kişisel Verilerinizi 3.kişilere ve/veya yurtdışına aktarıyor muyuz?

Topladığımız kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda;  Şirketimiz faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan Şirketimize hizmet sunan iş ortaklarımıza, işbirliği yaptığımız acentelerimiz ve çevrimiçi otel rezervasyon servisi sunan iş bağlantılarımıza, Wyndham Hotels & Resorts Inc kuruluşuna, tedarikçilerimize, sigorta şirketlerimize, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Şirketimiz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarabiliriz.

Ramada Plaza İzmit olarak kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamında Sayılan Hakları ile Başvuru Usul ve Esasları
 • İ. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Şirket bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
 5. İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kişisel verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 • İİ. Başvuru

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz. Başvuru formu için lütfen buraya tıklayınız.

Ramada Plaza İzmit, kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

Ramada Plaza İzmit’a yöneltilen talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, Ramada Plaza İzmit olarak talebin gereğini derhal yerine getirmekle yükümlüyüz.

 • İİİ. Şikâyet

Ramada Plaza İzmit’a yöneltmiş olduğunuz taleplerin Şirket tarafından reddedilmesi, Şirket tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

 
 
 
info@ramadaplazaizmit.com